Offline: This content can only be displayed when online.
logo-beek.png

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

Ontwikkelpunten werken en wonen
  • We gaan actief de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat stimuleren. Dat doen we wel in balans met de leefbaarheid in Beek.
  • We gaan (Startende) mkb’ers in de kernen faciliteren, net als voorzieningen voor kleinschalig dagtoerisme.
  • We gaan ons op de terreinen duurzaamheid, circulaire economie en luchtvaart profileren als kennisgebied.
  • Ons woonbeleid blijft gericht op het bouwen van passende woningen, het omvormen van eengezins- naar levensloopbestendige woningen, en het werken met tijdelijke woningen en zorgunits. We willen zo geschikt blijven voor jonge gezinnen én senioren.
  • Daarbij horen goede bereikbaarheid (waaronder ook het OV), een goed fietspadennetwerk en een levendig centrum. Voor dit laatste willen we een gevarieerd winkelaanbod combineren met ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.
Offline: This content can only be displayed when online.