Offline: This content can only be displayed when online.
logo-beek.png

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

  • We versterken het woon- en leefklimaat in de gemeente met bijvoorbeeld betere voorzieningen voor wandelaars, fietsers en e-automobilisten.
  • We willen de openbare ruimte vergroenen en herinrichten, gericht op spelen, sporten, ontmoeten en recreatie – maar óók om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Ook krijgen de groene gebieden rond Beek meer verbinding.
  • We gaan onze eigen infrastructuur, gebouwen en materieel duurzaam en energieneutraal vervangen.
  • We stimuleren het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.
Offline: This content can only be displayed when online.