Offline: This content can only be displayed when online.

Ontwikkelpunten samenleven

  • Basisvoorzieningen als de school, zorg, boodschappen doen, blijven in de kernen. Andere faciliteiten, zoals sport, detailhandel en cultuur, organiseren we centraal.
  • We gaan woon- en zorgvoorzieningen anders inrichten.
  • We gaan de actieve participatie van haar inwoners op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk anders ondersteunen en we zorgen voor een sociaal financieel vangnet.
  • We blijven inzetten op Burgerkracht (meedenken, eigen initiatief) en versterken daarmee ook de zelfwerkzaam- en zelfredzaamheid van onze inwoners, buurten en verenigingen.
  • We willen interessant(er) worden en blijven voor jongeren.
  • Gezondheid en sport krijgen voor iedereen prioriteit.
logo-beek.png

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

Offline: This content can only be displayed when online.