Over het platform Baek to the Future

De gemeente Beek heeft in 2020 en 2021 haar visie op de toekomst van Beek voor 2030 tegen het licht gehouden. Het oorspronkelijke plan was om naast een digitale enquête, een evenement en een inwonertop te laten plaatsvinden. Vanwege corona zijn deze plannen aangepast en is ervoor gekozen om naast een digitale enquête een digitaal platform in te richten. Het digitale platform verving de fysieke bijeenkomsten. ‘Baek to the future’ was de plek waar we samen met u het gesprek aangingen over de toekomst van Beek. Meer dan duizend inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden bezochten in drie weken tijd het platform.

Waarom dit platform?

Online vragenlijst

Binnen het platform kan er van ruimte naar ruimte gescrold worden. In elke ruimte is meer informatie te vinden over de thema’s werken en wonen in Beek, samenleven in Beek en duurzaamheid in Beek. Ook was er de mogelijkheid om via stellingen uw mening geven of een bericht achterlaten op het prikbord. Begin februari zijn op drie avonden de bestuurders online live in gesprek gegaan met belangstellenden via het programma Zoom.

Digitaal platform

Jongeren in Beek

Ook konden in november 2020 inwoners van Beek via een online vragenlijst hun mening geven en ideeën delen over de toekomst van Beek. Ruim 200 inwoners vulden de enquête in. De uitslag vormt een goede eerste indruk van de beelden die inwoners van Beek hebben over de toekomst van hun gemeente. Ga voor de resultaten van de enquête naar de verschillende digitale ruimtes om de samenvattingen op de borden terug te vinden of ga rechtstreeks naar de samenvatting van de resultaten. U kunt hier ook het uitgebreide rapport raadplegen.

Ook de jongeren in onze gemeente hebben kunnen meepraten over de toekomst van Beek. In elke ruimte was er de mogelijkheid om via stellingen hun mening te geven of een bericht achter te laten op het prikbord.


Op dit platform was er tussen 22 januari en 12 februari de mogelijkheid om samen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Beek. Via dit platform kunt u zien welke input er is opgehaald en presenteren we er de nieuwe herijkte toekomstvisie.

skaten.jpg
logo-beek.png

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

logo-beek.png
skaten.jpg

Over het platform Baek to the Future

Op dit platform was er tussen 22 januari en 12 februari de mogelijkheid om samen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Beek. Via dit platform kunt u zien welke input er is opgehaald en presenteren we er de nieuwe herijkte toekomstvisie.

Waarom dit platform?

De gemeente Beek heeft in 2020 en 2021 haar visie op de toekomst van Beek voor 2030 tegen het licht gehouden. Het oorspronkelijke plan was om naast een digitale enquête, een evenement en een inwonertop te laten plaatsvinden. Vanwege corona zijn deze plannen aangepast en is ervoor gekozen om naast een digitale enquête een digitaal platform in te richten. Het digitale platform verving de fysieke bijeenkomsten. ‘Baek to the future’ was de plek waar we samen met u het gesprek aangingen over de toekomst van Beek. Meer dan duizend inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden bezochten in drie weken tijd het platform.

Online vragenlijst

Binnen het platform kan er van ruimte naar ruimte gescrold worden. In elke ruimte is meer informatie te vinden over de thema’s werken en wonen in Beek, samenleven in Beek en duurzaamheid in Beek. Ook was er de mogelijkheid om via stellingen uw mening geven of een bericht achterlaten op het prikbord. Begin februari zijn op drie avonden de bestuurders online live in gesprek gegaan met belangstellenden via het programma Zoom.

Digitaal platform

Ook konden in november 2020 inwoners van Beek via een online vragenlijst hun mening geven en ideeën delen over de toekomst van Beek. Ruim 200 inwoners vulden de enquête in. De uitslag vormt een goede eerste indruk van de beelden die inwoners van Beek hebben over de toekomst van hun gemeente. Ga voor de resultaten van de enquête naar de verschillende digitale ruimtes om de samenvattingen op de borden terug te vinden of ga rechtstreeks naar de samenvatting van de resultaten. U kunt hier ook het uitgebreide rapport raadplegen.